Behandlingsformer

Rytmisk Rörelseträning


Är en metod som bygger på att vi utför rörelser som spädbarnet gör under sitt första levnadsår för att integrera de primitiva reflexer.


Rytmiska rörelser är ett medfödd och nedärvt program som barnet utför för att stimulera och aktivera sitt nervsystem och sin hjärna vilket leder till en frisk motorisk utveckling. Rytmiska spädbarnsrörelser bidra till att nervsystemet och hjärnan mognar samt att barnet mognar emotionell, mental och andligt.


När vi senare i livet, som barn, ungdomar och vuxna utför övningar som härmar de spontana spädbarnsrörelser (som att rulla huvudet och kroppen, gunga, åla, krypa, sitta, stå och gå) påverka vi därmed vår hjärna och nervsystem på samma sätt som spädbarnet gör med sina naturliga spontana spädbarnsrörelser. Rytmisk rörelseträning är bra för alla och hjälper människan att utvecklas.


Anpassat för Barn:

I denna form utförs övningarna lekfullt och kan göras både i grupp eller enskilt och är speciellt bra för barn som är i behov av särskilt stöd.


Pris: 

950 kr per gång 

Rörelseterapi/eurytmiterapi 


I människan finns samma energier och rörelsekraft som allt levande i naturen. Dessa energier kan man inte se med våra fysiska ögon, de tillhör livsenergin. Med dessa subtila krafter, som kan kännas och upplevas, men inte ses med våra ögon förstärker vi med de eurytmiska rörelserna ur språkets element (bokstäver i alfabetet, vokaler och konsonanter).

Varje ljud (bokstav) uppstår i struphuvudet och dess angränsande talorgan och omsätts sedan i rörelse, med en innehavande specifik energi och verkan. Denna kraft förstärks och fördjupas via upprepning och har en innehavande självläkande och harmoniserande kraft.


Via vokalerna anknyter vi direkt till oss själva, vårt inre och kan genom det harmonisera oss på en djupt själsligt nivå genom att uttrycka det som rör sig inom oss. Med konsonanterna får vi kontakt till vår kropp, vår förmåga att avgränsa och omhölja oss. Det hjälper oss att hålla vår egen energi och kraft och främjar en frisk och harmoniska interaktionsförmåga mellan människans inre och den yttre värld.


Pris:

950 kr per gång 


Bioresonans enligt Paul Schmidt (Rayonex):


Genom att identifiera och ta bort orsaksinflytanden på hälsa och välmående kan vi lägga en grund till att vi får en nystart till ett friskare och mer harmoniskt liv.


Med Rayonex PS 10 kan vi göra analyser för att hitta både inre och yttre faktorer som påverkar hälsan. 


Grundläggande analys: 

 • Vitalisering
 • Elektrosmog
 • Geologiska störningar
 • Syra/Bas balans
 • Vitalämnen: Vitaminer, Mineraler, Probiotika, Fettsyror
 • Skadeämnen: Tungmetaller, Gifter, Miljögifter mm.
 • Bakterier
 • Virar
 • Parasiter
 • Svamp
 • Grundläggande födoämnen intolerans: Gluten, Mjölkprodukter, Socker, Soja (för mera detaljerat födoämnen intolerans/allergi behövs det en utökad analys/separat analys).


Denna test ger dig en grundläggande insikt över hur mycket din kropp är belastat och vad du kan göra för att befria dig från de inre- och yttre stressfaktorer i ditt liv.

 

Skräddarsydd analys:

Exempelvis en detaljerad näringsallergi-/intolerans analys utifrån dina behov.


Pris: 

Beroende på om det är en grundläggande eller utökad analys tar analysen cirka 2-3 timmar. Pris per timme är 950 kr. 
Har du inte möjlighet att komma till Ekerö går det även att göra analysen på distans, för mer info mejla living-reality@outlook.com.


Efter mina analyser väljer många klienter att arbeta vidare med mig för att långsamt i sin egen takt integrera nya faktorer i sitt liv. På detta område tar jag hjälp av min långa erfarenhet i området och av Anthony Williams avgiftnings, närings- och kost vanor. Kurser & Föredrag


Angela håller regelbundet kurser, workshops och föredrag på såväl förskola, skola, vuxenutbildningar och organisationer. Aktuella teman är:


 • Det oroliga barnet
 • Motorisk utveckling hos det lilla barnet
 • Reflex och rytmiska rörelser
 • Livssinnet, anknytning och självkännedom
 • Sinnenas utveckling och integration


Hittar du inte det du söker finns det även möjlighet att skräddarsy ett eget program utifrån dina eller organisationens behov.